Asbestsanering - kompletterande utbildning
Hofors

Skola JA kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Hofors

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

3 500 kr

Kort om utbildningen

Alla som leder eller utför arbete med rivning av byggnad, byggnadsdel eller teknisk anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material. Deltagande förutsätter genomgången godkänd kurs Särskild utbildning.

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren en kunskapsrepetition och aktualisering av kunskapsläget enligt AFS 2006:1, 36§ 2 stycket.

Kursmål

Repetition av kunskaper från Särskild utbildning, samt en aktualisering av kunskapsläget.