IT-säkerhetstekniker - Etisk Hackare
Hudiksvall

Skola Edugrade AB

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Hudiksvall

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen består av kurser som täcker upp hela det kunskapsområde du behöver behärska för direkt övergång från studier till arbete i en spännande och motiverande arbetsmiljö inom IT-säkerhet. Du kan jobba som säkerhetstekniker, säkerhetsspecialist eller säkerhetskonsult på företag eller statliga myndigheter.

Utbildningen omfattar aktuella säkerhetsproblem och risker i moderna nätverk samt hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar.