Projektledare bredband
Hudiksvall

Skola Edugrade AB

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Hudiksvall

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet i en av världens snabbast växande branscher. Som bredbandstekniker kommer du att arbeta med projektering, byggnad och underhåll av IT-infrastruktur i en bransch med stor brist på yrkeskunnig personal. Utbildningen har utvecklats i samverkan med branschen och har det innehåll och den bredd som krävs i ett framtidsperspektiv.

Utbildningen kommer att utgöra ny viktig rekryteringsbas för telekombranschen som ropar efter yrkesutbildad personal. Just nu ser vi en mycket påtaglig obalans mellan tillgång och efterfrågan på yrkesutbildad personal i Sverige. Vi ser samma mönster även utanför Sverige varför en världsarbetsmarknad står öppen för den som är lite äventyrlig och vill se sig om.