Transportledare - arbetsledning och flerpartslogistik
Järfälla

Skola SKY: Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Utbildningsstart

20 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Järfälla

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vårt avlånga land behöver fler med kompetens att ta hand om transporter av människor och gods. Transportnäringen har ett skriande behov av att anställa, både nu och i framtiden. Den här utbildningen ger dig möjlighet att kliva rakt in i en bransch med stora möjligheter.

En transportledare jobbar ofta med leveranser av olika slag, det kan handla om att leverera varor, information eller betalningar etc. I ett varuhus kan det innefatta att rätt vara hamnar på rätt plats, i rätt tid och i rätt mängd. Arbetet kan också innebära att hålla ordning på en lageravdelning med allt från inkommande till utgående leveranser samt säkerställande av lagerhållning, i form av planering och beställning, utifrån försäljningsresultat.