Bygglovshandläggare - Distans
Järfälla

Skola YrkesAkademin

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Järfälla

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer närmar sig pensionsavgång.

Studieform: Distans med obligatoriska träffar.