Fastighetsförvaltare
Jönköping stad

Skola Folkuniversitetet

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Jönköping stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du jobba med att förvalta olika typer av fastigheter och arbeta i en expansiv bransch? Yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsförvaltare är en 2,5-årig kostnadsfri utbildning som berättigar till studiemedel.

Under de kommande tio åren kommer det att saknas runt 10.000 personer inom fastighetsbranschen - bland annat på grund av stora pensionsavgångar, nya kompetensbehov genom teknikutveckling, upprustning av miljonprogramsområden och nyetableringar. Möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning är goda.