Interventions in Childhood (One Year)
Jönköping stad

Skola Jönköping University

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Jönköping stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Programmet är en internationell, tvärvetenskaplig utbildning. I fokus står interventioner till de barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling och/eller sitt vardagsfungerande utöver det stöd som ges till alla barn. Det innefattar allsidiga insatser till barn som annars riskerar att utveckla långvariga sjukdomstillstånd och/eller funktionshinder orsakade av en skada och/eller funktionsnedsättning, psykosocial situation eller annan miljöpåverkan. Utbildningen innefattar interventioner i barns vardagliga livssituationer i olika omgivningar, vilket inkluderar familj, förskola/skola, sjukvård och samhälle.