Production Development and Management (master)
Jönköping stad

Skola Jönköping University

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Jönköping stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Detta masterprogram passar dig som har läst industriell ekonomi, maskinteknik eller byggnadsteknik. Utbildningen ger en helhetsförståelse för produktion och dess roll i ett företags verksamhet. Efter utbildningen kan dina arbetsuppgifter att handla om produktionsutveckling, produktionsledning, planering eller logistik, förmodligen i någon form av ledande befattning. Utöver dina tekniska grundkunskaper inom huvudområdet får du även träning i entreprenörskap, ledarskap och kommunikation, hållbar utveckling samt affärsmässighet. I utbildningen ingår en näringslivsförlagd kurs på ett företag och du har möjlighet att studera utomlands vid ett av högskolans partneruniversitet. Masterprogrammet är forskningsförberedande.