Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur
Jönköping stad

Skola Jönköping University

Utbildningsstart

13 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Jönköping stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

För att underlätta för dig som har läst motsvarande Matematik 3b och som vill bli byggnadsingenjör ger vi nu Teknisk bastermin med platsgaranti.Du inleder med Teknisk bastermin som har intag på vårterminen och följer sedan ingenjörsprogrammet Byggnadsutfomning med arkitekturs ordinarie studiegång påföljande hösttermin.Genom basterminen kan du som har läst Matematik 3b ha möjlighet att bli högskoleingenjör inom byggnadsteknik på tre och ett halvt år.