MOTORSÅGSKÖRKORT
Jönköping stad

Skola Kunskapskontoret

Utbildningsstart

14 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Jönköping stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

8 750 kr

Kort om utbildningen

MOTORSÅGSKÖRKORT KLASS A, MOTORSÅGNING

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

MOTORSÅGSKÖRKORT KLASS B, TRÄDFÄLLNING, GRUND

Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

Kurslängd och priser:
3 dagars (A + B) – 7000  SEK exkl. moms
1 dagars (A)  – 3 500 SEK exkl. moms
Plats: Höör, Malmö, Sverige