Produktionsutveckling, 300 Yhp
Jönköping stad

Skola Yrkeshögskolan Jönköping

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Jönköping stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera på yrkeshögskola för att självständigt och på ett ansvarsfullt sätt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker.

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.

Undervisningen sker växelvis mellan orterna Värnamo, Nässjö och Jönköping och kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA).

Studielängd: 1,5 år
Ansökningsperiod: 15/3 - 15/4 2020