Design av digitala spel
Karlshamn

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Karlshamn

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utmana dig själv i den växande spelindustrin. Börja där många av de bästa i den svenska spelvärlden börjat – här på BTH.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en filosofie kandidatexamen i medieteknik.

Utbildningen syftar till att förena digital teknik och produktion av gestaltning och på så sätt bygga en helhetskunskap med tre fundament:

Vetande – att undersöka möjligheter och därigenom bygga teknisk och estetisk kunskap.
Kunnande – att behärska tekniska och estetiska material och uttrycksmedel.
Omdöme – att ta ansvar för sitt lärande och sin kunskap i sitt utövande.

Din samlade kunskap blir alltså en sammansatt helhet av vetande, kunnande och omdöme.