Civilingenjör i AI och maskininlärning
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utveckla system som uppvisar intelligent beteende och forma nya arbetssätt för medier och maskiner. I framtiden gör AI jobbet, och du kan bestämma hur.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i AI och maskininlärning.

Under utbildningens tre första år lägger du en gedigen ingenjörsgrund eftersom du behöver vara väl förberedd för dina mer programspecifika studier i årskurs fyra och fem. Under de två sista årskurserna väljer du själv vissa kurser, för största möjliga flexibilitet i dina studier och för att du ska forma din egen kompetens.

Första året inleds med att du läser en matematisk grundkurs och en grundkurs i industriell ekonomi. Du läser även en introduktionskurs till datavetenskapliga studier, vilket innebär projekt som är inriktade på samarbete och kommunikation, planering, genomförande och rapportering. Efter det läser du exempelvis linjär algebra, en första kurs i Python, fysik för ingenjörer och interaktiva laborationer. Året avslutas med en kurs i interaktion mellan människa och dator.

Andra året läser du bland annat matematisk statistik, programutveckling och fortsätter med Python. Under årskursen ingår ett projektarbete i grupp där du ska utveckla din förmåga att designa och utveckla system för dataanalys eller annan tillämpning. Därefter läser du intelligent dataanalys, vilket är en fortsättning på kursen matematisk statistik. Året avslutas med datorteknik, en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå.

År tre läser du tillämpad AI, det vill säga grundläggande teoribildningar och metoder inom AI. Du läser också högteknologiskt entreprenörskap för att introducera dig till ICT startups. Du fortsätter med databasteknik och matematisk statistik och tar dig an ett andra grupparbete, som efterliknar ett projekt ute i industrin.