Civilingenjör i industriell ekonomi
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Driv affärsutveckling och lös utmaningar genom insikt i tekniska möjligheter. 300 poäng industriell ekonomi på BTH flyttar hela världen inom räckhåll.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi.

Utbildningen innebär fem års heltidsstudier, det vill säga 300 högskolepoäng.

De första två åren studerar du grundläggande kurser i matematik, fysik, teknik, samhälle och kommunikation samt ekonomi och management. Därefter väljer du teknisk inriktning.

Det finns två tekniska inriktningar: maskinteknik och hållbar produktinnovation, och industriell mjukvaruutveckling. Båda inriktningarna innehåller en fortsättning av grundläggande matematik och fysik samt en kombination av teknik och ekonomi, där ekonomidelen är gemensam för inriktningarna. Ekonomidelen fokuserar på strategi och konkurrensvillkor, affärsutveckling och innovation.