Civilingenjör i marin teknik
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

I havsdjupen finns utrymme för hållbar utveckling och på BTH bygger du kunskaper för framtidens marintekniska lösningar.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i marin tekn

Utbildningen kombinerar ett brett kunskapsområde med tillämpad specialisering och genomsyras av att du lär dig genom att praktiskt arbete istället för rena teoristudier.

Första året innehåller grundläggande naturvetenskap, matematik och programmering, men även kursen Nautisk introduktion som ger grunderna för marin verksamhet.

Under andra året ökar tillämpningarna inom maskinteknik och du läser hållfasthets-, strömnings- och materiallära. Året inleds med den första kursen i elektronik med ellära.

Det tredje året fördjupar du dina kunskaper i maskinteknik, elektroteknik, IT och läser maritima kurser i oceanografi och marinkonstruktion. Sista läsperioden det året tillämpar du dina ingenjörskunskaper i ett större projekt och studerar produktutveckling och projektledning.

Fjärde året börjar med kurser i elektromagnetism och hydroakustik. Kurserna ger dig grunderna för radar- och sonarteknologi, som du senare använder för att avbildning och mätning både över och under vattenytan. Året fortsätter med fördjupningar inom elektroteknik och energiteknik med bland annat våg- och vindkraft som är en växande sektor inom marin teknik. År fyra innehåller också en kurs i undervattensteknik där vi analyserar undervattensrobotars förmågor och en kurs om marina regelverk som styr vad man får tillverka och hur.