Civilingenjör i maskinteknik
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Skapa en bättre, enklare och effektivare värld och framtid. Maskinerna gör jobbet, men du utvecklar tekniken som driver dem.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Utbildningen ger en stark bas med kunskaper inom matematik, fysik och maskinteknik och maskinteknik som sedan byggs på med en specifik inriktning. Utbildningen är i princip uppbyggd kring ett basblock på tre år och därpå följande inriktningsblock på två år.

De tre första åren läser du teknikinriktade kurser som mekanik, materiallära och hållfasthetslära samt matematik, fysik och kompletterande ämnen som ledarskap, projektorganisation, industriell ekonomi och hållbarhetsgrunder. Du läser även ett par projektkurser där du utvecklar din förmåga att lösa problem i grupp med bland annat mekatroniska tillämpningar där programmering och design ingår.

År fyra och fem fördjupar du dig inom en av inriktningarna innovativ och hållbar produktutveckling eller tillämpad mekanik. Genom att välja olika kurser kan du skapa din egen profil på din examen och utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, ofta tillsammans med ett företag.

Som civilingenjör i maskinteknik har du möjlighet att med innovationer forma framtidens tekniska produkter som bidrar till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.