Civilingenjör i spel- och programvaruteknik
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utveckla IT och mjukvara i branschen som oftast är först i utvecklingen. Spel spelar roll och det kan du också göra. Lär dig hur på BTH.

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Som civilingenjör i spel- och programvaruteknik får du en djupgående förståelse, kunskap och spetskompetens inom spelteknik och en stabil grund inom programvaruteknik.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, inlämningsuppgifter och projekt. Inlärningen stimuleras i hög grad av samarbete. Därför är stora delar av undervisningen schemalagda. Det ger ökade möjligheter till kontakt mellan dig och din lärare i situationer där du ska öva upp din praktiska förmåga att tillämpa teoretiska moment. Under utbildningen deltar även gästföreläsare från spelindustrin. Utbildningen bedrivs huvudsakligen på svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma.