Högskoleingenjör i IT-säkerhet
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Brottslighet finns där människor finns – och vi är allt mer digitala. Laborera dig till en karriär inom IT-säkerhet och nätbrott i BTH:s säkerhetslabb.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en högskoleingenjörsexamen i IT-säkerhet.

Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att skapa säkerhet inom såväl teknik som i hur människor och datorer fungerar tillsammans. Du lär dig ta fram säkerhetslösningar, får en gedigen förståelse för säker teknikanvändning och hur den kan analyseras, och sätter dig in i vilka konsekvenser säkerhetstekniken brister och styrkor kan ha på företag och samhälle.

Programmets studier är upplagda över tre års heltidsstudier. Av de 180 högskolepoängen utgörs 52 av IT-säkerhet och 30 poäng av matematik. Tonvikten ligger först på grundläggande matematik och datavetenskap för att senare allt mer betona datasäkerhet och annat material av fördjupningskaraktär.

De två första åren ägnar du dig omväxlande åt studier i datavetenskap, statistik, matematik och informationssäkerhet. Här finns även ett nära samarbete med civilingenjörsprogrammet i datorsäkerhet.

Under sista året läser du en projektkurs där du prövar dina färdigheter hos ett företag, och programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete motsvarande 18 hp.