Masterprogram i maskinteknik - strukturmekan
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Arbeta med avancerad produktutveckling i koordinerade processer och förutsäg och optimera prestanda med fysiska och virtuella modeller.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Utbildningen förbereder dig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Efter avklarad examen behärskar du bland annat virtuell och fysisk modellering, simulering, experimentell undersökning och optimering.

Syftet med utbildningen är att du ska förbereda dig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att du efter avklarad examen ska kunna använda ett koordinerat arbetssätt vid analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen. Arbetssättet omfattar delmomenten virtuell och fysisk modellering, simulering respektive experimentell undersökning och optimering.