Masterprogram i stadsplanering
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Planera nya nivåer av livsmiljö i byggda landskap. Förstå och förändra framtiden genom att med stadsplanering skapa rum för hållbar utveckling.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en teknologie masterexamen.

Masterprogrammet i stadsplanering är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som förbereder dig för avancerad yrkesverksamhet eller forskning inom området. Utbildningen är en fördjupning av kandidatprogrammet i fysisk planering men är även öppen för studerande från andra utbildningar inom teknisk eller samhällsvetenskapligt område med inriktning mot planering, arkitektur och/eller landskapsarkitektur. Du måste ha förkunskaper i rumslig gestaltning.