Sjuksköterskeprogrammet
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Skapa bra omvårdnad genom att leda, utveckla och planera vårdarbete. På BTH får du en verksamhetsförlagd utbildning som fått toppbetyg från tidigare studenter.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en sjuksköterskeexamen som ligger till grund för legitimation.

Centrala begrepp inom omvårdnad är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad har som mål att stödja och ta tillvara en persons resurser till hälsa i det dagliga livet. Omvårdnad syftar till att förebygga ohälsa och sjukdom samt främja hälsa, återhämtning och välbefinnande hos personen och dennes närstående. Omvårdnad ska underlätta ett liv med sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och ge möjlighet till en värdig död.