Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Axla ansvar och ledarskap och utveckla dina förmågor för att som distriktssköterska möta ett växande behov inom primär hälso- och sjukvård.

Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska. Du får även en akademisk magisterexamen i omvårdnad.

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill utveckla din kompetens för att kunna arbeta som distriktssjuksköterska inom primär hälso- och sjukvård. Syftet med utbildningen är att du som student ska inhämta de kunskaper och färdigheter som behövs för att som distriktssköterska medverka i dagens och morgondagens omvårdnad och hälsoarbete för människor i alla åldrar.

Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla arbetet inom ditt framtida yrkesområde. Detta tränar du under utbildningen genom ett undersökande och forskande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker också utvecklingen av din professionella kompetens.

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp).

Ett självständigt examensarbete på 15 högskolepoäng ingår i programmet.