Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Specialisera dig som sjuksköterska inom äldrevård. Möt särskilda behov och en växande grupp vårdtagare med stärkt kompetens.

Undervisningen sker på campus på helfart och omfattar 75 högskolepoäng.

I utbildningen ingår kunskapsområdet omvårdnad – detta för att kunna svara upp mot specialistsjuksköterskans funktionsansvar för såväl omvårdnad, sjukvårdande insatser samt för att kunna arbeta preventivt inom vården av äldre.

Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla arbetet inom ditt framtida yrkesområde. Detta tränar du under utbildningen genom ett undersökande och forskande arbetssätt med tillämpning av IT. Det stärker också utvecklingen av din professionella kompetens.

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser (sammanlagt 7,5 hp).

Ett självständigt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng ingår i programmet.