Spelprogrammering
Karlskrona

Skola Blekinge tekniska högskola

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Karlskrona

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Tänj på teknikens gränser som spelprogrammerare. Många av branschens bästa kommer från BTH. Gör det, du också.

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder fram till en teknologie kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot spelprogrammering.

Det blir programmering från första dagen och du läser kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion.

C++, som är det dominerande programspråket i spelbranschen, blir ditt huvudspråk – men du lär dig även scriptspråk som Lua och Python. Du fördjupar dig genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, spelprojekt, 3D-programmering och prestandaoptimering.

Första året läser du grundläggande kurser i datavetenskap, matematik och spelproduktion.

Andra året fördjupas kunskaperna genom kurser i bland annat artificiell intelligens, linjär algebra, 3D-programmering och ett mindre spelutvecklingsprojekt i grupp.

Det tredje och sista året inleds med en kurs i prestandaoptimering och ett stort spelutvecklingsprojekt. Under spelutvecklingsprojekten arbetar du och dina studiekamrater i större grupper tillsammans med grafiker och utvecklar ett PC-spel med 3D-grafik.
Sista terminen inleds med forskningsmetodik som förberedelse för ditt examensarbete i datavetenskap.