Energi- och fastighetstekniker
Karlstad

Skola Folkuniversitetet

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Karlstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du jobba med service, problemlösning och energieffektivisering inom fastighetsområdet? Utbilda dig till energi- och fastighetstekniker!

Du har som energi- och fastighetstekniker ett stort ansvar för drift, underhåll och optimering av olika system som finns i den fastighet du ansvarar för. Du har också till uppgift att tillmötesgå fastighetsägarens och hyresgästernas krav och förväntningar på bästa möjliga sätt och möta dem där de befinner sig. Det gäller allt från inomhusklimat och komfort till miljömässiga och ekonomiska aspekter. Du är många gånger företagets ansikte utåt i möte med kunden och ägaren, så god kommunikationsförmåga är central i yrkesrollen.

Fokus i utbildningen är fastighetens olika system, så som värme, ventilation, tappvarmvatten mm, hur dessa hänger ihop, hur de styrs och optimeras på bästa sätt utifrån gällande lagstiftning och kundens önskemål. Mötet med hyresgästen, kommunikation med fastighetsägaren och andra yrkesgrupper är utbildningens andra fokus.