Vårdadministratör - medicinsk sekreterare
Karlstad

Skola Härnösands kommun, Yrkeshögskolan

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Karlstad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen Vårdadministratör - medicinsk sekreterare ger dig kunskaper om patientrelaterad dokumentation och arkivering, vårdjuridik, medicinsk engelska, diagnos- och åtgärdskodning, vårdflödet och vårdens administration och organisation, hälso- och sjukvårdens finansiering och ekonomistyrning samt hur omvärldsförändringar kan påverka din yrkesroll.En fjärdedel av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. LIAn ger dig möjlighet att använda dina kunskaper ute på en arbetsplats och se hur yrket går till i verkligheten. Du får också möjlighet att bredda ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter inför framtiden.