Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade
Karlstad

Skola Karlstads universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Karlstad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Regeringen gav i maj 2016 bland annat Karlstads universitet i uppdrag att under perioden 2016-2021 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Inför antagningen till Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade vt2019 kommer vi enbart bedöma om de sökande uppfyller kraven för ett undervisningsämne innan urvalet. Vi kommer dela in de sökande i fem olika prioriterade urvalsgrupper; Biologi, Fysik, Kemi, Matematik och Kemi. Vi kommer efter urvalet att granska ett ev. andraämne för de som blivit antagna.