Injustering av luftflöden
Katrineholm

Skola INSU AB

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Katrineholm

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

17 250 kr

Kort om utbildningen

Att kunna finjustera och ställa in rätt luftflöden i ventilationssystem bidrar till att minska både energiåtgång och ventilationsbuller. Ett rätt injusterat ventilationssystem med rätt flöden är också kostnadseffektivt. Det är kunskaper som gör dig och ditt företag attraktivt att anlita för fastighetsägare som vill ha hjälp att skapa bra inomhusklimat i bostäder och kontor.

Kursen Injustering av luftflöden ger dig goda förutsättningar för att kunna utföra injustering av normala ventilationssystem i byggnader. Den ger även ökad förståelse för hur ventilationssystem är uppbyggda samt för vilka problem du kan stöta på och som är vanligt förekommande.

ORDINARIE PRIS
13 800 kr exkl moms
Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

MEDLEMSPRIS 1
12 400 kr exkl moms
Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare