Kyl - värmepumpteknik
Katrineholm

Skola INSU AB

Utbildningsstart

4 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Katrineholm

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

83 125 kr

Kort om utbildningen

Nu erbjuder INSU kyl- och värmepumpbranschen en ny möjlighet att effektivt utbilda fler kompetenta medarbetare. För den som är anställd på ett kyl- och värmepumpföretag och vill utbilda sig till kyl- och värmepumptekniker har vi tillsammans med branschen tagit fram denna utbildning.

Under en 6-månadersperiod varvar du teoretiska utbildningsveckor på INSU med praktiska träningsveckor på företaget. På INSU blir du utbildad av våra duktiga lärare. På din arbetsplats tränar du praktiskt under ledning av ditt företags erfarna kyl- och värmepumptekniker.

Utbildningen är effektiviserad och komprimerad till 6 månader. Den ersätter den tidigare lärlingsutbildningen som genomfördes under 1,5 år. Innehållet har koncentrerats för att snabbare täcka det resursbehov som branschen har idag.

Utbildningen har kvalitetssäkrats av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

ORDINARIE PRIS
66 500 kr exkl moms
Personal från företag utan partner- eller medlemsavtal.

MEDLEMSPRIS 1
60 000 kr exkl moms
Medlemsföretag från Installatörsföretagen, Svensk ventilation och SKVP Gymnasielärare