Förskollärarprogrammet
Katrineholm

Skola Karlstads universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Katrineholm

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet. Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Fria sökord: Lärande Förskola Barn Pedagogik Förskoleklass Förskollärare