Redovisningskonsult
Kristianstad

Skola Sundsvalls kommun, Vuxenutbildningen

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Kristianstad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen riktar sig till Dig som är intresserad av en yrkesinriktad utbildning vilken ger Dig förutsättningar att arbeta antingen som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå eller som ekonomiansvarig på ekonomiavdelningen på ett företag.Redovisningskonsult är ett yrke som har utvecklats och förändrats mycket de senaste åren. Yrket är idag i hög grad digitaliserat och detta ger Dig stor möjlighet att tillsammans med kunden följa företagets ekonomiska utveckling i nutid.I Din kommande yrkesroll på ett företag eller i en offentlig organisation kommer Du att få möjlighet att producera aktuell ekonomisk information som används i den ekonomiska styrningen. Väljer Du att arbeta som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå sätter Du alltid kunden i fokus för att på bästa sätt hjälpa varje enskild kund utifrån dess unika förutsättningar.