Introduktionsår Jazz
Krokom

Skola Birka Folkhögskola

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Krokom

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Introduktionsår Jazz är för dig som spelar ett instrument men är nybörjare inom jazzmusik. Med improvisation och ensemblespel i fokus och betoning på gehörsspel, musicerar vi i en lekfull, glädjerik och tillåtande inställning. Vi vill inspirera dig att vara ditt bästa jag som musiker och människa och att låta glädjen vara med i allt du gör!

Mål

Efter genomförda studier kommer du…

  • Ha grunder i att musicera inom jazzgenren
  • Kunna söka in till jazzutbildningarna på Birka Folkhögskola

Vare sig du väljer att gå vidare med att utbilda dig inom musiken eller inte, ger ett år på Birka dig inspiration till att fortsätta musicera och ha mycket glädje av musiken i ditt liv.