Hälso- och vårdadministratör
Landskrona

Skola Sandvikens kommun, Yrkeshögskolan

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Landskrona

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Är du intresserad av att arbeta med kvalificerade administrativa uppgifter inom hälso- och vårdområdet? Den administrativa yrkesrollen inom hälso- och sjukvården förändras successivt och utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet för att anpassas efter framtidens krav på vårdadministratörer. Utbildningen ger dig kompetens att utföra säker medicinsk dokumentation och att vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården. Du får kunskaper som idag bedöms som viktig för att kunna arbeta med befintliga och framtida arbetsuppgifter. Efter avslutad utbildning ska du kunna tillämpa dinakunskaper baserade på branscherfarenhet, aktuell forskning och omvärldsbevakning. Utbildningen leder till att du kan arbeta som hälso- och vårdadministratör och medicinsk sekreterare.