Stödpedagog
Landskrona

Skola Sandvikens kommun, Yrkeshögskolan

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Landskrona

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Vidareutbilda dig till stödpedagog! Behovet av stödpedagoger inom den offentliga och privata omsorgen ökar då kraven på den brukarnära personalens kompetens blir allt högre och mer specifik. Utbildningen till stödpedagog ger dig möjlighet att utvecklas inom din profession. Fördjupade kunskaper om metoder och arbetssätt som t.ex. alternativ kompletterande kommunikation (AKK) har avgörande betydelse för brukarens möjligheter att utveckla och utöva självständighet, inflytande och delaktighet.Utbildningens innehållDokumentation och kvalitetssäkring........................30pFunktionsnedsättning i ett livs- och helhetsperspektiv....................................................30pFörhållningssätt och bemötande.............................30pKommunikation.....................