BARNSKÖTARE - LÄRLING
Lerum

Skola GRvux

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

1 år

Studieort

Lerum

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

En barnskötarutbildning ger dig kompetens att ansvara tillsammans med förskolläraren för barnen på en förskola eller en avdelning på förskolan. Med utgångspunkt i läroplanen för förskolan och med distanskurser i teori samt skolförlagda workshops, kommer du att förbereda dig för en barnskötares uppdrag. Du får lära dig att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse, med omsorg, lek och utomhuspedagogik.