Specialistundersköterska anestesi- och oper
Linköping

Skola Östsvenska Yrkeshögskolan AB

Utbildningsstart

1 januari 2021

Studielängd

2 år

Studieort

Linköping

Ansökan öppnar

Höst 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som specialistutbildad från denna utbildning kan du arbeta både som anestesiundersköterska och operationsundersköterska.

Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter. Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot iordningställer du apparatur och plockar fram material tillsammans med anestesisjuksköterskan. Du är med och förbereder patienten och kopplar på övervakningar, till exempel EKG. Du assisterar vid olika typer av bedövningar, sättning av central venkateter, nedsövning och väckning. Under operationen kan du få analysera prov och ta fram material. Efter operationen transporterar anestesiteamet patienten till uppvaknings- eller intensivvårdsavdelningen.