Asbestsanering - särskild utbildning med anpassad längd
Linköping

Skola JA kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Linköping

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

5 500 kr

Kort om utbildningen

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet.

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Kursmål

  • Känna till gällande föreskrifter
  • Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
  • Insikt om hälsorisker med asbest
  • Skyddsåtgärder
  • Nödfallsåtgärder
  • Kunskap om olika arbetsmetoder
  • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
  • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
  • Medicinska kontroller
  • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik