Folkhögskollärarprogrammet, helfart
Linköping

Skola Linköpings universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Linköping

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen till folkhögskollärare vill visa på folkbildningens särskilda möjligheter att i fria former möta den vuxnes behov av utbildning. Mötet med den vuxenstuderande utgör därför kärnan i utbildningen. Under kursernas gång rör du dig mellan folkbildningens vardagsarbete och universitetet, där du utvecklar din förmåga att reflektera, undersöka och undervisa.