Fysioterapeutprogrammet
Linköping

Skola Linköpings universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Linköping

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

På fysioterapeutprogrammet lär du dig att undersöka, bedöma och behandla människors rörelsefunktioner. Du får också lära dig att arbeta förebyggande och hur du kan hjälpa klienten att ta tillvara sina egna resurser.Fysioterapins centrala begrepp är rörelse, hälsa och interaktion. Behandlingen ska syfta till att öka klientens medvetenhet om sina egna fysiska och psykiska resurser och på så sätt förbättra möjligheterna för individen att klara det dagliga livet. Fysioterapeuter medverkar även i hälsofrämjande insatser, försäkringsutredningar samt arbetsplatsbedömningar och ergonomiska åtgärder.