Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång)
Linköping

Skola Linköpings universitet

Utbildningsstart

24 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Linköping

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (internationell antagningsomgång)