Certifierad mätarmontör
Linköping

Skola Teknikutbildarna i Norden AB

Utbildningsstart

19 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Linköping

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

18 625 kr

Kort om utbildningen

En certifierande kurs i samarbete med branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Kursen Certifierad mätarmontör vänder sig till dig som vill få en djup kunskap i hur värme- och kylamätare fungerar i teorin och praktiken.

Energiföretagen Sverige har ställt krav på att företag i branschen ska ha certifierade mätarmontörer. Många kunder ställer redan detta krav i sina upphandlingar och syftet är att de ska kunna få en korrekt mätning av fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Med vår populära kurs Certifierad mätarmontör lär du dig både teorin och praktiken rörande värme- och kylamätning. Du lär dig mer om dimensionering, felsökning, mätmetoder, flödesgivare och installation. Detta ger grunden till den certifiering som ger dig rätten att kalla dig Certifierad mätarmontör enligt Energiföretagen Sveriges auktorisationsregler.

Pris: 12 500 kr exkl moms