Skogsbrukstekniker
Ljusdal

Skola Ljusdals kommun

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Ljusdal

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

- Utbildningen ger kunskaper om det mindre skogsföretagets ekonomi och arbetsledning. Efter avslutad utbildning skall den studerande ha kompetenser att starta och driva ett skogsvårds eller avverkningsföretag eller arbeta som arbetsledare/planerare/maskinförare. Utbildningen ger behörighet till studier på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.Skogsbruket är i stort behov av kunniga medarbetare. -