Miljö och VA-teknik
Ludvika

Skola Västerbergslagens utbildningsförbund - Miljö

Utbildningsstart

1 februari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Ludvika

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Detta är en utbildning med 25% praktik som ger dig stora möjligheter att möta arbetsmarknaden. Du får kunskaper och kompetenser för att arbeta med t.ex. drift, planering och utveckling inom flera av VA-branschens olika nischer. Här finns många utmaningar som väntar! Vill du arbeta förebyggande med att förhindra utsläpp från att komma ut i våra känsliga vatten? Eller kanske med utveckling av reningsanläggningar i behov av modernisering med ny spännande teknik? Vill du vara ansvarig för att producera dricksvatten av god kvalitet till tusentals personer? Detta är bara några exempel på spännande arbetsuppgifter som kan vänta!Se mer info på vår hemsida http://www.vbu.se/program_miljo-och-va-teknik