Integralt Ledarskap®
Luleå

Skola Petrina & Partners

Utbildningsstart

12 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Luleå

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

62 500 kr

Kort om utbildningen

Långsiktigt framgångsrika organisationer byggs genom att strategiskt och systematiskt stödja individens utveckling till god självkänsla. Det skapar trygga och flexibla ledare och chefer med förmåga att skapa goda relationer och leda förändring och förnyelse. Det bidrar till positiva resultat.

En organisation består av individer, kulturer, system och mål. Utbildningen Integralt Ledarskap® fokuserar på det ständiga samspelet mellan dessa intressen och hur de påverkar varandra. Målet är att skapa en organisation där alla delar är integrerade och utvecklas i samma takt. Därför kallar vi det Integralt Ledarskap®. 

Integralt Ledarskap® omfattar tre moduler i internatform med totalt nio dagars utbildning och en uppföljningsdag

Modul 1 - Inre ledarskap 3 dagar
Den första modulen handlar om personlig utveckling och självinsikt. Vi kallar det Inre Ledarskap
- att leda sig själv.

Modul 2 - Ledarskap i svåra situationer 3 dagar
Här söker vi ökad effektivitet som ledare genom att utveckla förmågan att lösa problem och intressemotsättningar i samarbete med andra.

Modul 3 - Leda andra 3 dagar
I modul tre fokuserar vi på det yttre ledarskapet - att leda andra till satta mål, med hänsyn till gruppers och individers olika mognadsgrad och tillhörande behov.

Uppföljningsdag
Vi återsamlas en dag en tid efter programmets slut för att följa upp utvecklingen

Investering
50 000 SEK exkl moms. Kostnader för kost och logi tillkommer.