Läke- och livsmedelstekniker
Lund

Skola Folkuniversitetet

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Lund

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du arbeta som kvalitetstekniker, livsmedelstekniker eller läkemedelstekniker i framtiden? Idag finns en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft inom läke- och livsmedelsbranschen. Utbildningen är därför framtagen i nära samarbete med näringslivet och branschorganisationer för att kunna fylla deras behov.

Utbildningen ger dig både praktiska färdigheter och kunskaper inom läke-och livsmedelsrelaterad produktion. Kurserna omfattar hela kedjan från idé till produkt med hygienkrav, processteknik, processkemi samt kännedom om relevant lagstiftning. Du lär dig ett kvalitetstänkande inom säkerhet, produktkvalitet och miljö samt praktiskt användning av olika säkerhets- och förbättringsverktyg. Efter utbildningen kan du arbeta som läkemedelstekniker eller livsmedelstekniker i både privat och offentlig regi.