ACT-terapeut
Lund

Skola HumaNova

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

2 år

Studieort

Lund

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

37 750 kr

Kort om utbildningen

HumaNovas basutbildning i psykoterapi är baserad på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och vänder sig till dig som vill utvecklas med nytänkande – den tredje vågens KBT.

ACT är en evidensbaserad psykoterapiform som lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande och Mindfulness i kombination med aktiv handling. Du kan använda ACT i ditt arbete inom vårdsektorn samt inom socialt arbete, exempelvis som socionom eller motsvarande. ACT används även av psykoterapeuter och coacher som arbetar inom hälsosektorn.

ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet, och genom att lägga vikt vid förmågan till perspektivtagande snarare än analys och ”bearbetning” kan ACT erbjuda genvägar till förändring också i lägen som kan verka mer eller mindre fastlåsta.

Omfattning
4 terminer. Den schemalagda utbildningstiden uppgår till cirka 360 utbildningstimmar (14 tillfällen/termin) varav 120 timmar handledning i grupp. Individuellt hemarbete med olika övningar och skriftliga uppgifter tillkommer.

Föreläsningar, teoretiska genomgångar och litteraturstudier förenas med upplevelsebaserade seminarier och en mängd ACT-övningar i självupplevelsens form, gruppdiskussioner och rollspel.

Under termin 2, 3 och 4 arbetar du med träningsklienter, under regelbunden handledning av utbildningsansvariga samt med hjälp av inspelade terapisessioner.

Startdatum
Startar varje vår och höst. Antagningen sker löpande. Se hemsidan för mer information

Pris
Privat 37 750 SEK/termin inkl. moms
Företag 37 750 SEK/termin exkl. moms