Motiverande samtal (MI)
Lund

Skola HumaNova

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Lund

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

6 300 kr

Kort om utbildningen

Motiverande samtal (MI) är en grundutbildning som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring.

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Metoden lämpar sig också väl för information och för att få individer att känna sig delaktiga i samtalet.

Samtalsmetoden MI är en förkortning av Motivational Interviewing som utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 1980 och 90-talen. I sitt arbete såg de hur delaktighet och engagemang ökar motivationen. I början fokuserade de sin forskning på behandling av beroende-problematik och i längden även på förändringsprocesser.

Startdatum
Startar varje vår och höst. Antagningen sker löpande. Se hemsidan för mer information

Pris
Privat 6300 SEK inkl. moms
Företag 6300 SEK exkl. moms