Utvecklande Ledarskap
Lund

Skola HumaNova

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Lund

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

18 800 kr

Kort om utbildningen

Utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL) vänder sig till dig som är chef, ledare eller projektledare och önskar skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa både av dig själv och dina medarbetare.

UL är en ledarskapsutbildning för dig som har tröttnat på det konventionella ledarskapets detaljstyrande och vill öppna upp för ett utvecklande ledarskap. En skräddarsydd utbildning för dig som arbetar i någon form av ledande befattning.

Utvecklande Ledarskap är en ledarskapsmodell som med fördel kan användas som en del av organisationens chefsutvecklingsprogram. Den fungerar utmärkt för dig som vill utvecklas personligt och skapa större trygghet i din ledarroll. Med ett utvecklande ledarskap blir det helt enkelt roligare att vara chef.

Utbildningen och ledarskapsmodellen utvecklades i slutet av 90-talet när Försvarshögskolan gjorde en utvärdering av vetenskapliga ledarskapsteorier. Utvecklande Ledarskap (UL) blev teorin som utmärker sig när det handlar om förbättrad effektivitet inom alla organisationer. Utvärderingen blev också grunden för Försvarshögskolans svenska modell av Transformational Leadership.

Startdatum
Startar varje vår och höst i Stockholm, Göteborg och Lund. Se hemsidan för mer information

Pris
Privat 18 800 SEK inkl. moms
Företag 18 800 SEK exkl. moms