Atmosfärvetenskap och biokemiska kretslopp - Masterprogram
Lund

Skola Lunds universitet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Lund

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Masterprogrammet Atmosfärsvetenskap och biogeokemiska kretslopp omfattar tvärvetenskapliga studier i fysik, kemi, meteorologi, naturgeografi och ekologi. Utbildningen fokuserar förståelsen för fenomen och processer i atmosfären, biosfären och i gränsskiktet mellan dessa och du lär dig att självständigt utarbeta lösningar på komplexa problem inom miljö- och klimatförändringsområdet. Utbildningen förbereder för forskarutbildning inom området. Internationella avtal inom klimatområdet har inneburit att behovet av kompetens inom området växthusgaser-klimat har ökat kraftigt inom flera samhällssektorer både inom privat och inom offentlig verksamhet. Såväl svenska som nordiska företrädare för arbetsmarknaden rapporterar att kompetensbehovet inom området kommer att öka.

Programmet genomförs i samarbete mellan institutioner vid Lunds universitet, Stockholms universitet, Helsingfors universitet och Kuopios universitet. En ansökan till masterutbildningen i Lund innebär att du söker till programmets inriktning mot biogeokemiska kretslopp.

Undervisningsspråk: Huvuddelen av utbildningen ges på engelska.