Geomatik - Masterprogram
Lund

Skola Lunds universitet

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Lund

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Masterprogrammet i geomatik omfattar studier inom geografiska informationssystem (GIS), geodesi, fjärranalys och datalogi.
Programmet består av tre delar: Den första delen behandlar den bakomliggande teorin. Den andra delen består av ett flertal kurser som behandlar olika processer inom geografisk informationshantering. Den tredje och sista delen behandlar tillämpningar inom miljö- och samhällsbyggnadsområdena, exempelvis undersökningar och kartläggningar av miljöproblem.

Arbetsmarknad: För att möta det ökande behovet av personer med kompetens inom geomatik bedöms utbildningsbehovet som mycket stort. Det är främst kommuner, förvaltningar och konsultföretag som idag anställer geomatiker.

Förkunskapskrav: Naturvetenskaplig eller teknisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng. Exempel på relevant naturvetenskaplig grundexamen är naturgeografi, matematik eller datalogi. Från teknisk högskola är inriktningar inom lantmäteri, samhällsbyggnad, väg- och vatten, ekosystemanalys eller liknande aktuella. När du har blivit antagen på programmet ges platsgaranti till samtliga kurser under förutsättning att du uppfyller enskilda kursers särskilda förkunskapskrav.

Undervisningsspråk: Merparten av utbildningen ges på svenska. Kurser på engelska kan förekomma.